Kehkih choodu’urih nu’unjih

Klek klih choo, Ken Smith tad doorih nuujih.

Yeeh noo dih oonjid klad tad sh’uh kgikavich ginu’u. Juutin tsad neeklii gwinóo. Iitsad tad kay ginuu.

Ken Smith tad gidtruunatanzheh iindih, eenjid duurih eenjid guu ue’en klad klah.

Story translated by Evelyne Parry.

Read an English version of this story here.