Godi


Kehkih choodu’urih nu’unjih

Klek klih choo, Ken Smith tad doorih nuujih. Yeeh noo dih oonjid klad tad sh’uh kgikavich ginu’u. Juutin tsad neeklii gwinóo. Iitsad tad kay ginuu….


PoliticsBusiness