Godi


Kehkih choodu’urih nu’unjih

Klek klih choo, Ken Smith tad doorih nuujih. Yeeh noo dih oonjid klad tad sh’uh kgikavich ginu’u. Juutin tsad neeklii gwinóo. Iitsad tad kay ginuu….


Politics



Business